Isang abala sa kanto | Isang abala sa pagtulog | Isang abala sa pagkain | at isang uripon

Isang abala sa kanto | Isang abala sa pagtulog | Isang abala sa pagkain | at isang uripon

Sabado, Agosto 27, 2011

A futher othering of the so-called "other" language that is Filipino

o ang pagsasalin ng artikulo ni James Soriano sa bekimon salitang bakla gay lingo, narito ang link!

Pero teh, ang jirap jirap jirap.. jirap kyorsahin, jirap kyorlatin, imbey! Wititit na nyortural ang Filipino to me, kumukuda lang akesang ng Filipino sa nyorvince and sa.. ugh, lansangan. (Kyorho ng term!!!) Eh Bekimong neng? Kyorsa, kyorlat, jisip, all in Bekimon bet na bet!  Pero like I pyoked earlybird, smarties akesang so nalearning ko din ang Filipino (in Bekimon!) and for more Gumegermany din akes! Ganda lang!

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento